A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.

Ladányi Hírmondó
Üdvözlünk mindenkit a Ladányi Hírmondó honlapján!
image1 image2 image3 image3

Évfordulók nyomában

275 éve, 1741. április 18-án halt meg Báró HARRUCKERN JÁNOS GYÖRGY, Békés vármegye főispánja

1664. március 25-én született a felső-ausztriai Schenkenfeld mezővárosban. Édesapja Harruckern György (1633. márc. 20. – 1692. szept. 11.) takácsmester, édesanyja Schlöger Erzsébet (? – 1703. jan. 30.) volt. Házasságukból hét gyermek született. Az ifjú János György neveltetését anyai nagybátyja segítette, aki lelkész volt. De a lelkészi pálya iránt nem érzett elhivatottságot, ezért a befolyásos rokon az udvari kamara számvevő hivatalába protezsálta a 25 éves fiút. Szorgalma elismeréseként néhány év múlva számvevőségi számtiszt lett. 1692-ben már a hadiélelmezés biztosítójaként tevékenykedett. Lelkiismeretes munkájáért császári tanácsosi rangot kapott, majd kinevezték az aradi vár-építés császári biztosának. Ebben a munkakörben négy évig munkálkodott. 1701-ben a déli hadsereg élelmezési igazgatója lett, és ezredesi rangot kapott. 1708-ban Németalföldre helyezték át, ahol a hadbiztosság helyettes főigazgatójaként öt éven át intézte a hadsereg ellátását. 1710-ben udvari kamarai tanácsosi rangot kapott.

1716-ban kidolgozta a hadsereg élelmezési reformját, amely több milliós megtakarítást eredményezett a császári háznak. Ezért III. Károly 1718-ban német-római birodalmi lovaggá nevezte ki. 1719-ben (55 évesen) 30 éves szolgálat után kérelmet nyújtott be a császárhoz. Folyamodványában magyarországi letelepedést és földbirtokot kért. III. Károly 24.000.-Ft-ot utalványozott a magas rangú tiszt részére, aki 1722-ben megkapta a Békés vármegyei kamarás birtokot, 1723-ban pedig megszerezte a magyar állampolgárságot. Ezután örökjogon kapta meg magyar birtokát. Harruckern János György 1689-ben vette feleségül fellensteini Fellner Annamáriát, akinek halála után 1693-ban nemes Vornstern Anna Máriával kötött házasságot. Második felesége öt gyermekkel ajándékozta meg: Ferenc Domokos (1696), Franciska (1698), Johanna (1699), József (1703) és Mária Cecília (1710). 1729-ben Harruckern János György és családja az uralkodótól magyar bárói rangot kapott, és Békés vármegye főispánjának nevezték ki. Ezt a tisztséget 1732-ben, gróf Löwenburg János Jakab főispán halála után foglalhatta el.

Harruckern nagy eréllyel és jó gyakorlati érzékkel fogott hozzá a békési pusztaság értékének növeléséhez. Igyekezett benépesíteni a nagy kiterjedésű területet, és megműveltetni a földeket. Az ország minden részéből jobbágyokat hozatott birtokaira, akiknek különböző kedvezményeket biztosított. Saját költségén költöztette őket, földet és adókedvezményt adott nekik, valamint szabad vallásgyakorlást biztosított részükre. A falvakban iskolákat létesített és templomokat építtetett. A vallási és nemzetiségi összetűzések elkerülésére egy településre csak azonos nyelvű és vallású jobbágyokat telepített be. (Pl. Békéscsaba és Szarvas környékére evangélikus szlovákokat költöztetett.) A megyébe betelepülő németeket négy évre minden teher alól mentesítette. Az ideköltöző németek szőlő- és gyümölcstermesztési kultúrát, ipari és kézműves ismereteket hoztak magukkal, és felvirágoztatták környezetüket.

Báró Harruckern János György elévülhetetlen érdeme, hogy a csaknem 130 éves török megszállás alatt elpusztított vidéket újra benépesítette, és az itt élőket megtartotta. Zseniális szervezőkészséggel, odafigyeléssel biztosította Békés vármegye településeinek fejlődését.

Munkáját befejezve Bécsben telepedett le, és ott élt 1741. április 18-án bekövetkezett haláláig. A Szt. István dóm kriptájában (Ferenc Domokos fiával) alussza örök álmát.

Turbucz Zoltán

free joomla templatejoomla template
Dr. Tabi Dezső fogorvos Csala Rajmund informatikus Makra Temetkezés Weblaptervezés
       
Dévaványa Bútorbolt Varga Bálint villanyszerelő     
       
Ladányi Hirmondó - Designed by Csala Rajmund